Nové PKO

Variant 1

- Výstavba mestskej haly v bloku – nájom haly
- Kapacita: cca 1 000 návštevníkov
- Podpísana zmluva o budúcej zmluve o nájme
  s investorom 466 tisíc EUR/rok s DPH

Variant 1 – nová sála v mestskom bloku

Variant 2

- Rekonštrukcia PKO vo forme zachovania
  stredného traktu
- Kapacita: 800 – 1 000 návštevníkov
- Celková investícia cca 5,5mil. EUR

Variant 2 – rekonštrukcia foyer

Variant 3

- Výstavba novej multifunkčnej haly
  na konci územia
- Kapacita: cca 2 500 návštevníkov
- Celková investícia cca 30 mil. EUR

Variant 3 – nová samostatná hala

facebook Copyright © 2011 Henbury Development, s.r.o.
Kontakt  |  Ochrana údajov