Nové PKO

HLASUJTE ZA NOVÉ PKO

Variant 1 – nová sála v mestskom bloku

Zdôvodnenie zámeru

Overovacia architektonicko-urbanistická štúdia bola spracovaná na základe zmluvy o budúcej zmluve podľa uznesenia mestského zastupiteľstva z decembra 2009. Táto zmluva stanovuje požiadavku na výstavbu a následný prenájom kultúrno-spoločenskej sály s maximálnou kapacitou 1000 návštevníkov.

Popis riešenia

Vzhľadom na kapacitu sály a jej plošné nároky navrhujeme sálu riešiť ako súčasť polyfunkčného mestského bloku nie v samostatnom stavebnom objeme. Výhodou tohto riešenia je synergia funkcií kultúry služieb a obchodu v partri a posilnenie jeho mestského charakteru. Kultúrno-spoločenské sály s podobnou kapacitou v mestských blokoch v centrálnom mestskom prostredí majú v Bratislave tradíciu , napríklad budova YMCA alebo Divadlo P.O. Hviezdoslava. Riešenie umožňuje vytvorenie podzemného parkovania s významnou zástupnosťou parkovacích miest v rámci bloku (najmä s administratívou). Vstup do sály je umiestnený z navrhovaného námestia, ktoré sa nachádza v polohe súčasného vstupu do PKO. Pre porovnanie, plocha navrhovaného námestia je zhruba totožná s plochou Hlavného námestia v centre Bratislavy.

Maximálne kapacity

Koncert na státie 1000 ľudí
Plesové usporiadanie 400 ľudí

facebook Copyright © 2011 Henbury Development, s.r.o.
Kontakt  |  Ochrana údajov