Nové PKO

Olejomaľba a vitráže z PKO sú už viac ako mesiac v depozite Múzea mesta Bratislavy

Bratislava 26. januára 2011 – Olejomaľba na plátne a 28 vitráží na motívy Janka Alexyho, ktoré boli vyrobené v socialistickom podniku Umělecká řemesla Praha, sú uložené v depozite Múzea mesta Bratislavy. Múzeum ich prebralo v druhej polovici decembra a v rovnakom čase bol podpísaný aj preberací protokol. Súčasťou protokolu je aj rozsiahla fotodokumentácia. Investor tak reaguje na medializované informácie zo zasadnutia parlamentného výboru pre kultúru a médiá, ktoré spochybňujú osud a miesto, kde sa spomínané predmety v súčasnosti nachádzajú.

Z preberacích protokolov tiež vyplýva, že olejomaľba ani vitráže neboli pri demontáži nijako poškodené. Investor pristupoval k demontáži s maximálnou citlivosťou a všetkou vážnosťou. Na demontáž zabezpečil odbornú firmu. V zmysle platných dohôd s mestom Bratislava ostanú predmety v depozite mestského múzea.

KONTAKT

Peter Vrábel
Mediálny zástupca investora projektu
Henbury Development, s.r.o.
vrabel@agentura-ampm.sk
+421 903 484 997

facebook Copyright © 2011 Henbury Development, s.r.o.
Kontakt  |  Ochrana údajov