Nové PKO

Spoločnosť Henbury Development na základe právnych analýz renomovaných advokátskych kancelárií konštatuje, že hlavné mesto SR Bratislava (ďalej ako hlavné mesto) porušuje záväzky vyplývajúce z platných zmlúv a bráni dobudovaniu druhej etapy polyfunkčnej zóny a mestskej promenády.

Bratislava 15. február 2011 – Spoločnosť Henbury Development nesúhlasí s právnym názorom hlavného mesta, že zmluvy sú absolútne neplatné. Je nespochybniteľné, že pokiaľ poslanci súhlasili s účelom predaja pozemkov, čiže s výstavbou prezentovaného zámeru, dávali tým aj súhlas so zbúraním budov PKO. Spoločnosť Henbury Development bola o tejto skutočnosti zo strany hlavného mesta opakovane ubezpečovaná. Z daného dôvodu sa bude spoločnosť Henbury Development domáhať určenia platnosti zmlúv súdnou cestou.

Pre spoločnosť Hebury Development je nepochopiteľná argumentácia hlavného mesta, podľa ktorej spochybňuje legitimitu vlastného konania. V prípade, ak by sa preukázalo, že hlavné mesto konalo protiprávne a uzatvorilo zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu mestského zastupiteľstva, bude to práve hlavné mesto, ktoré bude zodpovedať za takýto nelegitímny postup, ktorý zakladá nárok spoločnosti Henbury Development na náhradu škody.

Výzva hlavného mesta na vrátenie budov PKO, ako aj kroky hlavného mesta smerujúce k zastaveniu projektu dobudovania druhej etapy polyfunkčnej zóny na nábreží Dunaja sú hrubým porušením tejto dohody. Koncom roka 2010 uzavrela spoločnosť Henbury Development verejnú dohodu s primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom o zachovaní statusu quo a nebúraní budov PKO až do momentu vzájomnej dohody o budúcej podobe Nového PKO do termínu 28. 2. 2011.

Spoločnosť Henbury Development považuje súčasné kroky hlavného mesta za „vylamovanie otvorených dverí“. Spoločnosť Henbury Development k búraniu stavieb PKO nepristúpila, a to napriek tomu, že búracie povolenie je stále platné, hoci boli iniciované pokusy o jeho spochybnenie. (Preskúmanie búracieho povolenia bolo zastavené a predbežné opatrenie zrušené, čím sa preukázalo, že bolo začaté účelovo a bez zákonného dôvodu.)

Snahou spoločnosti Henbury Development je dohodnúť sa o budúcej podobe nábrežia v prospech Bratislavy, dobudovať druhú etapu polyfunkčnej zóny a mestskej promenády na nábreží Dunaja, ktorej nemalým prínosom bude aj vytvorenie nových pracovných miest.

V aktuálnej situácii, keď hlavné mesto porušuje svoje záväzky z platných zmlúv a jasne deklarovalo, že takým spôsobom bude konať aj naďalej, a to zrejme až do rozhodnutia súdov o otázke platnosti, resp. neplatnosti zmlúv, nemá pre spoločnosť Henbury Development význam ďalej držať budovy PKO a nebráni sa odovzdať ich vlastníkovi.

Konanie a obštrukcie zo strany hlavného mesta, nedostatok snahy nájsť konštruktívne riešenia jednoznačne poškodzujú záujem všetkých Bratislavčanov na dobudovaní a oživení mestskej promenády, ktorá tak veľmi tomuto mestu chýba.

Prílohy tlačovej správy – vzájomná korešpondencia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Henbury Development, s.r.o.

KONTAKT

Marta Bujňáková
hovorkyňa projektu Nové PKO
Henbury Development, s.r.o.
Marta.bujnakova@nove-pko.sk
00 421 949 22 55 96

facebook Copyright © 2011 Henbury Development, s.r.o.
Kontakt  |  Ochrana údajov