Nové PKO

Bratislavčania pripúšťajú nové PKO aj na inom mieste

Bratislavčania vnímajú problematiku PKO ako súčasť celého nábrežia, v spore mesta s investorom uprednostňujú dohodu, pričom sa uspokoja aj so zachovaním len niektorých častí súčasného PKO. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Bratislavské noviny začiatkom mája urobila Agentúra MVK.

Až 79,4 % opýtaných Bratislavčanov sa vyslovilo za to, aby súčasťou nábrežia bolo aj kultúrne zariadenie. Z nich sa 40,7 % prikláňa k názoru, že by sa mala zachovať časť pôvodného PKO a začleniť ho do nového objektu, naopak 20 % sa vyslovilo za zbúranie pôvodného PKO a výstavbu nového kultúrneho stánku a len 18,7 % je za zachovanie celého pôvodného PKO. Dokonca podľa 9 % opýtaných Bratislavčanov by sa nové celomestské kultúrne zariadenie malo postaviť celkom v inej lokalite.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že väčšina opýtaných Bratislavčanov presadzuje dohodu mesta s investorom o novom PKO ako súčasti komplexu, ktorý tu chce investor postaviť (54,2 %), naopak, len 15,1 % opýtaných uprednostňuje záchranu súčasného PKO pre mesto, a to aj za cenu vysokého odškodnenia pre investora. Pre 10,4 % opýtaných je to jedno a 20,4 % to nevedelo posúdiť.

Väčšina Bratislavčanov uprednostňuje zachovanie funkčného využitia PKO pred zachovaním existujúcej budovy. Ak by sa mesto rozhodlo uprednostniť dohodu s investorom, tak podľa 51,4 % opýtaných by malo byť prvoradé, aby v novom objekte PKO bolo čo najviac funkcií kultúry a oddychu, kým len 26% opýtaných dáva prednosť zachovaniu súčasnej podoby PKO.

Z prieskumu vyplýva, že väčšina Bratislavčanov problematiku PKO sleduje a je o nej dobre alebo čiastočne informovaná (55,7 %), asi tretina čo-to zachytila, ale nevie celkom dobre, o čo ide (33,1 %), nezaujíma to len 2,2 %, žiadne informácie nemá 7,3 % a nevedelo odpovedať 1,7 % respondentov.

Pri skúmaní osobného vzťahu k PKO agentúra zistila, že až 42,6 % opýtaných za posledných 10 rokov nebolo v PKO na žiadnej akcii, 7,5 % tam bolo iba raz, 23,9 % dva až päťkrát, 12,6 % šesť až desaťkrát a len 7,1 % Bratislavčanov bolo za posledných desať rokov v PKO jedenásť a viackrát.

Prieskum verejnej mienky pre Bratislavské noviny realizovala Agentúra MVK v dňoch 6. až 8. mája 2011 na reprezentatívnej vzorke 600 Bratislavčanov starších ako 18 rokov.

Zdroj: www.bratislavskenoviny.sk : Bratislavčania pripúšťajú nové PKO aj na inom mieste

facebook Copyright © 2011 Henbury Development, s.r.o.
Kontakt  |  Ochrana údajov