Nové PKO

Občania k PKO pristupujú pragmaticky

Ako vidia Bratislavčania budúcnosť PKO podľa prieskumu verejnej mienky, ktoré pre Bratislavské noviny realizovala začiatkom mája Agentúra MVK? Na to sme sa spýtali jej riaditeľa Pavla HAULÍKA.

- Základným zistením je, že neexistuje všeobecná zhoda. Žiadne z možných riešení nie je také, že by ho podporovala výrazná väčšina Bratislavčanov. Väčšina sa zhoduje, že PKO je predovšetkým problémom verejného priestoru nábrežia. Ľudia chcú, aby nábrežná promenáda bola verejne prístupná, aby plnila funkcie, ktoré súvisia s oddychom, voľným časom, kultúrou. Pokiaľ ide o samotné PKO, ľuďom záleží viac na funkčných stránkach ako na architektúre. Zástancovia názoru, že PKO je architektonicky zaujímavé a dokonca historicky cenné zatiaľ väčšinu verejnosti nepresvedčili.

Akú podporu majú jednotlivé riešenia, ktoré ponúka mesto aj investor?

- Žiadne z nich nemalo väčšiu alebo výraznejšiu podporu, aby sa o nej dalo povedať, že toto si želá väčšina Bratislavčanov. Možno však povedať, že väčšina ľudí by bola spokojná, keby riešenie bolo čo najlacnejšie pre mesto, keby to bolo riešenie, ktoré zachová možnosť organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí na tomto území. Menej ľuďom záleží na architektúre a na tom, či sa nejakým spôsobom PKO zmení alebo upraví.

Ako by mala o budúcnosti PKO podľa Bratislavčanov rozhodovať samospráva?

- Informácií mali Bratislavčania o PKO za posledné roky dosť. Téma sa dokonca stala predmetom predvolebného boja. Ľudia, ktorí mali záujem, si informácie o problematike mohli získať. Občania k tomu pristupujú pragmaticky. To, že mesto pred rokmi pozemky predalo, dnes Bratislavčania berú ako fakt, ktorý treba brať do úvahy. Väčšina sa vyslovila za dohodu s investorom, za rozumné riešenie. Ľudia berú do úvahy aj zlú finančnú situáciu mesta, preto uprednostňujú riešenie, ktoré bude pre mesto najlacnejšie. Ako to už v zastupiteľskej demokracii chodí, nakoniec budú musieť rozhodnúť volení zástupcovia ľudu - poslanci a primátor. Z prieskumu nie je zrejmé, že jedno z riešení je úplne najlepšie a ostatné sú zlé. Bremeno zodpovednosti z volených zástupcov nikto nesníme, názor verejnosti ich však môže inšpirovať k tomu, ktoré hľadiská sú pri rozhodovaní ľudí určujúce. V tomto prípade chcú občania voľný prístup na nábrežnú promenádu, aby to plnilo funkcie oddychové a kultúrne, a aby to bolo pre mesto finančne únosné. To sú mantinely, ktoré stanovujú názory verejnosti.

Zdroj: www.bratislavskenoviny.sk : Občania k PKO pristupujú pragmaticky

facebook Copyright © 2011 Henbury Development, s.r.o.
Kontakt  |  Ochrana údajov