Nové PKO

Petícia

Petícia za dobudovanie projektu Bratislavského nábrežia

Petičný výbor
Mgr. Alfréd Aczel - herec
Matej Sajfa Cifra - moderátor
PhDr. Štefan Holčík, CSc. - historik
Mgr. Marta Bujňáková - hovorkyňa projektu Nové PKO

Bratislava je pekné a moderné mesto. Sme občania, ktorí tu žijeme, pracuje a vyrastali sme v Bratislave. V poslednom období sa Bratislava stáva miestom nezmyselných politických šarvátok a súbojov a záujem nás občanov sa dostáva mimo záujmu predstaviteľov samosprávy Hlavného mesta SR Bratislavy. Bratislava je mesto, ktoré je atraktívne v celoeurópskom prostredí a len moderná infraštruktúra a investície zo súkromného sektora môžu zabezpečiť rozvojové projekty v Bratislave, na ktoré zadĺžená samospráva nemá finančné prostriedky.

Preto My, občania a zástupcovia občianskej iniciatívy Moderná Bratislava vyzývame primátora Hlavného mesta SR Bratislava a poslancov mestského zastupiteľstva:

  1. Zabezpečiť dobudovanie Bratislavského nábrežia Dunaja, ktoré má slúžiť všetkým obyvateľom Bratislavy, ako oddychová zóna celomestského významu.
  2. Vybudovať nové kultúrnospoločenské zariadenie ako plnohodnotnú a racionálnu náhradu za PKO v Bratislave na území, kde je možné takúto stavbu umiestniť s ohľadom na infraštruktúru zóny.
  3. Vrátiť záujmy občanov na prvé miesto v Bratislave a potlačiť politikárčenie a politické boje o samosprávu hlavného mesta. Bratislava nie je politická, ale Bratislavčanov.

Mgr. Marta Bujňáková, Syslia 46, Bratislava 821 05
osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy

Fyzická osoba Právnická osoba

Neželám si zobraziť svoje údaje v zozname
* Súhlasím s poskytnutím osobných údajov
Poskytnutím svojich údajov zároveň udeľujem súhlas v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, resp. akademická hodnosť a trvalé bydlisko, a to petičnému výboru petície za dobudovanie projektu Bratislavského nábrežia, zastúpeného Mgr. Martou Bujňákovou, osoby poverenej pre styk s orgánom verejnej správy, pre účely podania a spracovania petície. Súhlas udeľujem na dobu podania a spracovania petície. Podmienky odvolania súhlasu: písomne s uvedením dôvodu.


Zoznam podpísaných

BA Dominik Hatiar Hatiar, Bratislava
Jozef Tóth Tóth, Trstice
Tichomír Ivan Ivan, Stupava
ing gabriela homolová, bratislava
MSc. Jakub Jaros, Bratislava
Ing. Ján Kollár, Bratislava
Ing Miroslav Žatko, Bratislava
Branislav Strápek, Nemšová
David Raška, Bratislava
Martin Pirina, Košice
Mgr. František Kočiš, Nitra
Ing. Igor Cerovsky, Bratislava
Boris Šmotlák, Bratislava
INTERSONIC sro
Perla Michalikova, Bratislava
Zobraz všetkých

facebook Copyright © 2011 Henbury Development, s.r.o.
Kontakt  |  Ochrana údajov