Nové PKO

Nové PKO

Nové PKO

Nové spoločensko-kultúrne centrum bude súčasťou rozsiahlejšieho projektu, novej mestskej časti so všetkými metropolitnými funkciami – bývaním, kanceláriami, obchodnými priestormi a zelenou promenádou. Bratislavské nábrežie tak bude opäť slúžiť ľuďom a prepojí celú promenádu vedúcu od historického centra mesta až do Karlovej Vsi. Nové PKO bude zároveň nadväzovať na I. etapu projektu River Park, ktorý je už dnes obľúbeným miestom.

Nové PKO prinesie Bratislavčanom čistejšiu atmosféru, funkčné priestory, slušné parkovanie, lepšiu technickú vybavenosť a pritom zachová to isté a obľúbené miesto pri Dunaji. Nadviaže na silné tradície starého PKO, ale ožije novým životom, životom moderného kultúrneho stánku zasadeného v príjemnom zelenom prostredí.

Nová sála

Po prestavbe by malo mať Nové PKO variovateľnú spoločenskú sálu s kapacitou do 1 000 osôb. Nová hala ponúkne Bratislavčanom moderný, plne funkčný priestor na organizáciu kultúrnych a spoločenských udalostí na európskej úrovni. Koncepcia haly v lokalite bratislavského nábrežia umožňuje naplno využiť potenciál tejto jedinečnej mestotvornej lokality na brehu Dunaja. Citlivé a mimoriadne precízne architektonické riešenie mestskej promenády, na ktorej sa bude Nové PKO nachádzať, významným spôsobom umocní precítenie umeleckého zážitku z koncertu, plesu, divadelného predstavenia, výstavy, besedy, eventu alebo kongresu. Nové PKO bude miesto pre nové zážitky na starom známom mieste. Pre vás!

Nové PKO ponúkne:

  • Plne klimatizovanú spoločenskú sálu na konanie kultúrnych a spoločenských akcií
  • Moderný variovateľný priestor s kapacitou do cca 1 000 osôb
  • Moderný technický štandard pre organizátorov akcií, dobré zázemie a akustické podmienky
  • Dôstojné toalety a šatne, upravené okolie, živú promenádu, kaviarne a reštaurácie

Dva varianty Nového PKO

Investor, spoločnosť Henbury, navrhuje dve možnosti riešenia novej haly PKO.

I. variant – nová hala zabudovaná v bloku je najekonomickejšie a z technického hľadiska najvyhovujúcejšie riešenie, a to aj z dôvodu priameho napojenia na parkovacie kapacity v plánovanom parkovacom dome. Výstavba úplne novej sály umožňuje najefektívnejšie rozplánovanie vnútorného členenia pre plný komfort návštevníkov, rovnako aj minimalizuje prevádzkové náklady budovy.

II. variant – zachovanie vstupnej haly súčasného PKO (stredná časť) a prístavba technicko-administratívneho zázemia pre účinkujúcich a organizáciu kultúrno-spoločenských akcií (sociálne zariadenia, vzduchotechnika, šatne). Toto riešenie zase vychádza z predpokladu zachovania ducha miesta – sentimentu a „genia loci“ starého PKO.

facebook Copyright © 2011 Henbury Development, s.r.o.
Kontakt  |  Ochrana údajov