Nové PKO

FAQ

Čo je cieľom investora?

Snaha pokračovať v revitalizácii územia nábrežia Dunaja, spolu s polyfunkčnými objektmi dokončiť celomestskú promenádu a vybudovať novú a modernú spoločenskú sálu PKO.

Je PKO historická pamiatka?

Nie, nie je. Podľa posudku Krajského pamiatkového úradu sú v PKO len niektoré prvky hodné ochrany, a to sochy z priečelia vstupnej haly, olejomaľba na plátne a 28 vitráží na motívy Janka Alexyho, ktoré boli vyrobené v socialistickom podniku Umělecká řemesla Praha.

Čo sa stalo s artefaktmi, ktoré boli v PKO?

Olejomaľba a vitráže z PKO boli v decembri 2010 odborne demontované a odovzdané Múzeu mesta Bratislavy v zmysle zmluvy. Z preberacích protokolov tiež vyplýva, že olejomaľba ani vitráže neboli pri demontáži nijako poškodené.

Ako bude vyzerať Nové PKO?

Bude to moderná spoločenská hala, urbanisticky zasadená do projektu bratislavskej mestskej promenády ako pokračovanie revitalizácie nábrežia. Sála bude poskytovať moderné štandardy pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v kapacite do tisíc ľudí. Bude spĺňať všetky podmienky na organizáciu významných umeleckých a spoločenských podujatí.

Ako bude vyzerať bratislavská promenáda?

Po ukončení stavebných prác bude možné bezpečne pešo prejsť lokalitu medzi Mostom Lafranconi a Starým mostom. Promenáda bude modernou oddychovou infraštruktúrou celomestského významu s gastronomickými prevádzkami pre Bratislavčanov. Bude novým nábrežným korzom Bratislavčanov.

Prečo je nutné PKO zbúrať?

Myšlienka prebudovania dunajského nábrežia vznikla už v roku 2003 ako projekt bratislavskej promenády a súborov RIVER PARK I a RIVER PARK II v hodnote takmer pol miliardy eur. Zámerom bolo vybudovať novú mestskú časť so všetkými metropolitnými funkciami – bývaním, kanceláriami, obchodnými priestormi, ale aj oddychovými aktivitami ako klzisko či pláž. Vtedy v danej lokalite dochádzalo k pustnutiu územia a v neudržiavanej zeleni prespávali rôzne asociálne indivíduá. V nočných hodinách sa vtedy v danej lokalite ani nedalo bezpečne prejsť, objekty chátrali a prespávali v nich bezdomovci. Po neskoršej dohode s magistrátom Bratislavy sa investor zaviazal, že v danej lokalite vybuduje kultúrno-spoločenskú sálu s kapacitou do tisíc osôb, aby v tejto lokalite zostala zachovaná aj táto spoločenská funkcia. Nové PKO v tejto lokalite bude spĺňať všetky predpoklady na organizovanie kultúrnych podujatí na zodpovedajúcej úrovni.

Tento koncept bol schválený hlavným mestom SR v rokoch 2002 – 2003, v súlade s tým bol odsúhlasený aj predaj pozemkov a bola postavená prvá časť tohto projektu – River Park I. Snaha zrušiť takto dlho pripravovaný projekt by priniesla nemalé ekonomické a finančné škody.

Kto je investor?

Investorom je spoločnosť Henbury Development, ktorá je vlastnená zahraničnými spoločnosťami a pri projekte RIVER PARK II využíva skúseností popredných slovenských spoločností s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti revitalizácie zón.

facebook Copyright © 2011 Henbury Development, s.r.o.
Kontakt  |  Ochrana údajov