Nové PKO

HLASUJTE ZA NOVÉ PKO

Fakty o PKO

PKO je dnes v nevyhovujúcom stave. Je to budova, ktorá historicky plnila úlohu Dunajských veľtrhov a následne funkciu chemického výstavníctva INCHEBA. Bratislavčania si zaslúžia, aby na danom mieste vznikla nová oddychová zóna a moderná sála pre organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií. Bratislava je moderné a pekné mesto, ktorého rozvoj je cieľom každého jedného z nás. My sme Bratislavčania, veď posúďte sami.

„Nešlo vlastne ani tak o kultúru. KSS potrebovala v Bratislave čo možno najväčšiu sálu na konanie monštruóznych straníckych zjazdov. A na to bola vojnová architektúra výstavných hál ako stvorená (na fotografii záber zo zjazdu KSS v roku 1971). Keď sa o pár rokov ukázalo, že Bratislava predsa len výstavisko – teraz na prezentáciu chemického priemyslu (INCHEBA) – potrebuje, postavili medzi pôvodné haly a tok Dunaja ďalší rad nevzhľadných sklenených pavilónov. Po roku 1990 malo mesto problém s ich odstránením.“
Štefan Holčík, Bratislavské noviny, 15.1.2011

facebook Copyright © 2011 Henbury Development, s.r.o.
Kontakt  |  Ochrana údajov