Nové PKO

HLASUJTE ZA NOVÉ PKO

Bratislavská promenáda

Spoločenská sála Nového PKO bude súčasťou mestskej pešej promenády pri Dunaji. Vďaka dobudovaniu tejto nábrežnej zóny získa Bratislava ucelené oddychové a rekreačné územie pre občanov mesta, ktoré spojí Staré Mesto s mestskou časťou Karlova Ves a vytvorí tak priestor na dlhé prechádzky, behanie, bicyklovanie alebo korčuľovanie. Súčasný stav nábrežia neumožňuje využívať jeho funkciu, pretože už nespĺňa svoju úlohu a slúži len ako zdevastované parkovisko pre okolité budovy. Je nevyhnutné, aby v danom území vznikla moderná infraštruktúra bratislavskej pešej promenády celomestského významu. Aby sa zrevitalizovalo toto krásne miesto, ku ktorému majú Bratislavčania špecifický vzťah.

facebook Copyright © 2011 Henbury Development, s.r.o.
Kontakt  |  Ochrana údajov