Bratislavská promenáda|Nové PKO-Dobudovanie Bratislavského nábrežia
 

Nové PKO

HLASUJTE ZA NOVÉ PKO

Bratislavská promenáda

Spoločenská sála Nového PKO bude súčasťou mestskej pešej promenády pri Dunaji. Vďaka dobudovaniu tejto nábrežnej zóny získa Bratislava ucelené oddychové a rekreačné územie pre občanov mesta, ktoré spojí Staré Mesto s mestskou časťou Karlova Ves a vytvorí tak priestor na dlhé prechádzky, behanie, bicyklovanie alebo korčuľovanie. Súčasný stav nábrežia neumožňuje využívať jeho funkciu, pretože už nespĺňa svoju úlohu a slúži len ako zdevastované parkovisko pre okolité budovy. Je nevyhnutné, aby v danom území vznikla moderná infraštruktúra bratislavskej pešej promenády celomestského významu. Aby sa zrevitalizovalo toto krásne miesto, ku ktorému majú Bratislavčania špecifický vzťah.

facebook Copyright © 2011 Henbury Development, s.r.o.
Kontakt  |  Ochrana údajov